Přejít k obsahu

OnlineFirst

 

Jakub Charvát:
Zastoupení členských zemí v Evropském parlamentu po volbách 2019

 

Current Issue

 

Full Issue – Vol. 12 (1)

 

Petr Bláha, Pavel Maškarinec:
Politická reprezentace žen v zastupitelstvech krajských měst: kvalitativní komparativní analýza (QCA) komunálních voleb v České republice v roce 2018

Jakub Novotný:
From Subculture to a Means of Social Inclusion: Transnationalism and Skateboarding Culture in Amman, Jordan

Alena Lochmannová:
Konstrukce, deklarace a manifestace kriminální identity v reflexi druhého života odsouzených: příklad ruskojazyčné kriminální subkultury

Kateřina Hodková:
Romanismy v Novém občanském zákoníku a jejich francouzské ekvivalenty

 

About

Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / West Bohemian Review of Social Sciences & Humanities is an on-line journal published bi-annually by the Faculty of Arts, University of West Bohemia. The journal seeks to be a platform for developing theoretically and methodologically original scientific discussions and publishes original and double-blind peer-reviewed manuscripts in social sciences, humanities and related scientific fields. The journal welcomes texts representing not only individual disciplines but also (and even primarily) interdisciplinary texts that help deepen the debate across the wide spectrum of social sciences and humanities. In this respect, the journal is unique (not only in the Czech environment) making its role within interdisciplinary discussion irreplaceable.

The journal accepts texts in English, Czech and Slovak. Acta is an open-access journal and does not have article processing nor article submission charges.

ISSN (on-line): 2336-6346

Contact: Vladimír Naxera (vnaxera@kap.zcu.cz) / Editor-in-Chief

This journal is licensed under: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Patička