Přejít k obsahu

Current Issue

Full Issue – Acta FF ZČU, 2020, Vol. 12 (1)

Petr Bláha, Pavel Maškarinec:
Politická reprezentace žen v zastupitelstvech krajských měst: kvalitativní komparativní analýza (QCA) komunálních voleb v České republice v roce 2018

Jakub Novotný:
From Subculture to a Means of Social Inclusion: Transnationalism and Skateboarding Culture in Amman, Jordan

Alena Lochmannová:
Konstrukce, deklarace a manifestace kriminální identity v reflexi druhého života odsouzených: příklad ruskojazyčné kriminální subkultury

Kateřina Hodková:
Romanismy v Novém občanském zákoníku a jejich francouzské ekvivalenty

  

About

Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (or Acta FF ZČU) is an on-line journal published bi-annually by the Faculty of Arts, University of West Bohemia. The journal seeks to be a platform for developing theoretically and methodologically original scientific discussions and publishes original and double-blind peer-reviewed manuscripts in social sciences, humanities and related scientific fields. The journal welcomes texts representing not only individual disciplines but also (and even primarily) interdisciplinary texts that help deepen the debate across the wide spectrum of social sciences and humanities. In this respect, the journal is unique (not only in the Czech environment) making its role within interdisciplinary discussion irreplaceable.

The journal accepts texts in English, Czech and Slovak. Acta FF ZČU is an open-access journal and does not have article processing nor article submission charges.

ISSN (on-line): 2336-6346

Editor: Vladimír Naxera (vnaxera@kap.zcu.cz)

Patička