Přejít k obsahu

Acta FF ZČU, 2017, Vol. 9 (2)

Full Issue (Moderní lingvistika mezi pragmatickým a kognitivistickým přístupem)

EDITORIAL

Jiří Korosenski: Editorial

ARTICLES / STATĚ

Kostiantyn Mizin:
Perspectives for Methodological Symbiosis of Linguo-Pragmatics and Linguo-Conceptology in Ukraine

Jiří Korostenski:
Роль антропоцентризма в процессах оязыковления понятий (на материалах чешско-русских сопоставлений)

Ljubov Letučaja, Olesja Skljarenko:
Словообразовательные возможности категории оценки современного русского языка (на примере структурных слов)

Michaela Křivancová:
Pojďte s námi do pohádky (Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii)

Valentina Nikolajevna Šašková:
Категория модальности как дискурсивная характеристика текста

Vjačeslav A. Pozdějev:
Трансформация культурно-бытовых реалий и номинаций в этно-фольклорном материале ХХ века

Ivona Mišterová:
Madijó? Madi ágerikum. Jazyk jako nositel kulturních hodnot v románu Arundhatí Royové Bůh maličkostí

Michaela Voltrová:
Cesty moderní lingvistiky a jejich reflexe v lingvodidaktice a ve vybraných učebnicích německého jazyka

Eva Skopečková:
Aplikovaná lingvistika: překonaný koncept nebo naopak pevně ukotvená disciplína?

Libuše Spáčilová:
Vývoj antroponym v bilingvním městě Olomouci a jeho okolí ve 13.-17. století

INTERVIEW / ROZHOVOR

Jiří Korostenski:
O současnosti a perspektivách kognitivní lingvistiky, lingvokonceptologie a pragmatické lingvistiky: rozhovor s předním odborníkem v oboru Kostiantynem Mizinem

BOOK REVIEWS / RECENZE

Recenze / Book Reviews

Patička